Är du en HBTQ-person och har eller söker ett arbete? Då är det bra att känna till att du har minst samma rättigheter som alla andra: nämligen att slippa kränkande särbehandling och att slippa bli diskriminerad. Eftersom HBTQ har varit en grupp som länge diskriminerats, och i vissa fall fortsätter bli det idag, så finns det särskilda lagar som står på vår sida.

Vad säger lagen?

Sexuell läggning är en av de sju diskrimineringsgrunderna, vilket innebär att det går att bli dömd om man som arbetsgivare diskriminerar till exempel en homosexuell person eller transperson. Men det innebär också att arbetsgivare har skyldighet att aktivt verka mot att sådana människor diskrimineras eller särbehandlas på arbetsplatsen. Om du upplever att du har drabbats av det rekommenderar vi att du snabbt tar kontakt med en jurist. En bra advokatfirma som https://www.magnussonlaw.com/se/ kan se över ditt fall och se om du har laglig grund att vidta rättsliga åtgärder mot din arbetsgivare.

Kom också ihåg att samma regler som gäller i arbetslivet också gäller i skolmiljöer. Vi vet att särskilt unga HBTQ-personer utsätts för mycket mera mobbing och diskriminering än andra, vilket ingen ska behöva acceptera. Allas lika värde är en grundläggande princip och det är också något som personer i ledande ställning måste jobba för att upprätthålla.

Vad kan jag göra om jag blir diskriminerad?

En första åtgärd bör alltid vara att gå till din chef eller lärare och kräva att de ska ta tag i problemet. Om de vägrar är en anmälan till Diskrimineringsombudsmannen nästa steg. Se också till att lyfta frågan med ditt fackförbund så att de också kan ta tag i frågan. Om arbetsgivaren inte tar sitt ansvar kan det sluta med att de får betala böter och du får ett skadestånd. Det bästa är dock om ni kan reda ut frågan mellan er och att arbetsgivaren bättrar sig. Det är inte roligt att ligga i konflikt med sin arbetsplats och dessutom är det en bredare fråga: det handlar inte bara om dig utan om att alla ska slippa bli utsatta på jobbet.

Vad kan jag göra som arbetsgivare?

Som arbetsgivare förväntas du ha koll på lagstiftningen och aktivt motverka diskriminering. Ett första steg är att jobba fram en värdegrund och en likabehandlingsplan. Du kan också se till att vara uppmärksam på om någon kränkande särbehandling förekommer, särskilt om den är dold som “jargong”. Tänk på att många kanske inte vill vara till besvär och avstår från att lyfta faktiska problem.