Ett ord som ofta cirkulerar i media är HBTQ, dock är det inte alla som vet vad förkortningen innebär. HBTQ är ett samlingsnamn på olika sexuella läggningar, så som på homosexuella, bisexuella, transpersoner och queer. Förkortningen välkomnar även andra människor som inte uttryckligen tillhör någon av de nämda kategorierna och de personer som väljer att definiera sig med hjälp av andra uttryck.

Enkelt förklarat står H:et och B:et för sexuell läggning: medan T:et handlar om hur man definierar vilket kön man tillhör. Q:et kan däremot definiera båda dessa sakerna.

Definition av de olika begreppen

Trots att man kanske har hört några av de ovanstående beskrivningarna på de olika sexuella läggningarna tidigare är det inte alla som riktigt förstår vad begreppen betyder. Homosexuell är ordet som flest vet vad det betyder. Det beskriver en person som blir attraherad av en person som har samma kön som personen själv. Detta blandas i vissa fall ihop med begreppet bisexuell. Detta är dock en person som blir attraherad av en person, oavsett vad för kön denna person har.

Sedan finns begreppet transperson. Detta begrepp definierar inte en särskild sexuell läggning. Det betyder att det är en person som kan ha olika könsidentiteter, det kan exempelvis vara en person som vill identifiera sig som kvinna även om könet är manligt. Det kan även vara personer som inte vill identifiera sig som något utav de två könen.

Betydelsen av queer är lite mer invecklat och ordet kan ha flera olika betydelser. Det kan exempelvis stå för att en person vill slippa att identifiera sig som en viss typ av människa när det kommer till att definiera om man är man eller kvinna. Detta uttryck kan beskrivas som ett kritiskt förhållningssätt som en människa har till olika normer. På så sätt kan ordet beskriva både kön och sexuell läggning.

Priderörelsen ett sätt att visa stolthet

Priderörelsen syftar till att människor ska våga vara stolta över sig själva oavsett sexuell identitet. Rörelsen har som mål att varje person ska bli accepterad oavsett sexuell läggning och att man inte ska påverkas negativt på grund av sin könsidentitet eller sexuella läggning. Alla ska behandlas och mötas på ett respektfullt sätt, vilket är något som Priderörelsen kämpar för.

Priderörelsen anordnar olika evenemang världen över, även i Sverige där många olika kommuner arrangerar egna rörelser. Främst är de kända för sina festivaler där flera tusen människor deltar och marscherar i ett långt tåg. Åskådarna möts av flaggor i regnbågens färger och det brukar även vara en del som valt att klä ut sig. En del är lite mer avvaktande och nöjer sig med en mössa med glittrigt tryck som kan föreställa lite vad som helst men oftast går även det i regnbågens alla olika färger. Festivalen syftar till att skapa en gemenskap där alla känner sig välkomna.