Förkortningen HBTQ står för homosexuella, bisexuella, transsexuella och queer-personer. Längre tillbaks användes bara HBT, men vartefter fler varianter på sexuell läggning än bara homo och bi har uppmärksammats så har ordet queer lagts till.

Ibland läggs ännu fler bokstäver till, som I och A – intersexuell och asexuell. Låt oss gå in lite närmare på de olika begreppen och vad de står för.

Asexuell

 

A står för asexuell, och med det menas en person som inte har någon lust att ha sex med andra, och inte lider av det. Sexlusten varierar för de flesta människor, men sjukdom, stress eller mediciner kan få den att försvinna helt. Om du inte känner någon sexlust och mår dåligt av det är det kanske läge att uppsöka Minutkliniken eller annan vårdgivare för att kontrollera vad det kan bero på.

En del har sex ändå för att de tycker om andra saker med sexet. Asexuella kan också bli förälskade i andra människor, men då utan att vara just sexuellt attraherade av dem.

Intersexuell

Begreppet intersexuell är egentligen ett samlingsnamn för flera olika tillstånd där könsorganen utvecklats på annat sätt än det typiskt manliga eller kvinnliga. Det kan bero på kromosomförändringar, att kroppen inte reagerar på könshormon alls, eller på att könskörtlarna (äggstockar eller testiklar) inte utvecklats ordentligt.

Det kan få stora och svåra konsekvenser för ett barn med oklar könstillhörighet om vården och föräldrarna bestämmer vad hen “egentligen” har för kön innan hen är stort nog att avgöra själv. I vissa fall behövs dock behandling direkt, annars riskerar barnet att dö.

Transsexuell

Ordet trans betyder gå över, och en person är transsexuell om hen föds med ett fysiskt kön men känner att hen egentligen tillhör ett annat. Ordet transition, som används om den könsbekräftande behandling många transpersoner får, antyder att personen går från ena sidan till den andra. Dock handlar det som sagt inte alls om att “byta kön”. Inte heller alla transpersoner väljer att genomgå behandling.

En transsexuell person kan ha olika sexuella läggningar precis som alla andra, och den förändras vanligtvis inte ifall personen genomgår könsbekräftande behandling. Att vara transsexuell har alltså inte med sexuell läggning att göra, även om definitionerna “homo” och “hetero” förstås beror på vilket kön en har.

Homo och bi

Homo betyder lika, och att vara homosexuell innebär att vara attraherad av personer av samma kön som en själv (jämför med hetero som betyder olika). Bi betyder två, och syftar till de två kön vi traditionellt delar in människor i – kvinnor och män. Alltså betyder bisexuell att en attraheras av båda könen.

Queer

Att vara queer innebär att en inte passar in i det binära sättet att dela in kön och sexuell läggning i, alltså utifrån man respektive kvinna. Det finns till exempel pansexuella som attraheras av alla sorters kön, ickebinära som varken ser sig som män eller kvinnor, och gender fluids som växlar mellan manlig och kvinnlig könstillhörighet.