HBTQ, ibland formulerat HBTQi representerar en rad ord, en rad beteckningar över olika sexuella läggningar. De flesta känner till vad HBT står för, Homosexualitet, Bisexualitet och Transpersoner. Men, alla känner inte till vad Q och i:et står för. I:et står för intersexualitet och innebär en anatomisk skillnad där könshormoner- och/eller organ inte kan kategoriseras som antingen man eller kvinna. Hos intersex-personer finns det alltså inget eller flera biologiska kön att kategorisera personen som. Begreppet innehåller en rad olika diagnoser. Om det upptäcks vid födelsen att någon till exempel är hermafrodit och har mer än ett biologiskt kön eller där det inte går att definiera ett biologiskt kön genomförs ofta ingrepp för att barnet ska bli något av könen man eller kvinna. Inom vården används snarare begreppet DSD (disorder of sex development) och inte intersexualitet.

Att vi lever i ett samhälle som är väldigt beroende av att kategorisera märks tydligt inom en mängd olika områden, till exempel inom Distriktstandvården, men det har blivit bättre. Numera är det helt okej att i många fall inte lämna uppgifter om hur en definierar sig i sådana sammanhang.

Q

Men, tillbaka till Q, det ska inte glömmas bort. Q:et står för Queer. Queer är ett samlingsbegrepp vars betydelse inte riktigt har definierats. Bland annat finns beskrivningen över att känna tillhörighet till båda könen som något som anses vara queer. Eller som ett försök att slippa definiera sig som det ena eller andra könet. Queer anses också vara ett förhållningssätt, en möjlighet att både slippa kategorisera sig som det ena eller det andra samt att kritisera befintliga normer kring kön och att tydligt ta avstamp ifrån dem. Det gör det ännu svårare att på riktigt definiera begreppet queer, eftersom det används på så många olika sätt. Dessutom ligger det i begreppets natur att låta den som använder begreppet att definiera begreppet. På så sätt finns det alltså lika många versioner av begreppet som det finns människor.

För mig innebär begreppet queer frihet. Friheten att definiera sig precis som en vill när det gäller kön och sexuell läggning. Friheten att slippa kategoriseras som en viss kategori och möjligheten att välja. Att kalla sig för queer innebär således att du inte tänker låta dig kategoriseras. Det framstår i mångas ögon som dumt och näst intill omöjligt, eftersom de är av åsikten att eftersom vi föds med ett biologiskt kön innebär det att vi måste leva efter en medfödd mall över vad det innebär att vara man eller kvinna.

Ur en synvinkel kan jag förstå dem som är av den åsikten för visst är det lätt och skönt att kategorisera personer och saker. Samtidigt måste det vara möjligt att ändra kategoriseringen och vad det innebär. Det måste vara okej att ändra sig eller att inte leva efter normen om hur det kön en är född med borde bete sig. Jag tror att det är sunt att vi ger varandra den friheten.