HBTQ – vad är det?

HBTQ är ett paraplybegrepp för personer som avviker från samhällets normer rörande sexualitet eller könsidentitet. Bokstäverna som utgör ordet står för Homosexuella, Bisexuella, Trans och Queer. Ordet HBTQ har blivit […]