HBTQ är ett paraplybegrepp för personer som avviker från samhällets normer rörande sexualitet eller könsidentitet. Bokstäverna som utgör ordet står för Homosexuella, Bisexuella, Trans och Queer. Ordet HBTQ har blivit längre över tid. Idag händer det att man lägger till fler bokstäver och skriver HBTQIA+, där I står för Intersex och A för Asexualitet. Plustecknet symboliserar att det kan finnas ännu fler termer som också ryms inom paraplybegreppet.

HBTQ rymmer många olika grupper av människor som väljer att samarbeta, då de ofta stöter på samma problem och kan hjälpa varandra. Det finns många organisationer som arbetar med HBTQ-personers rättigheter och den största i Sverige är RFSL.

Homosexualitet

Att vara homosexuell betyder att man blir attraherad av personer av samma kön som en själv. Det är motsatsen till heterosexualitet, som betyder att kvinnor är attraherade av män och vice versa.

Det blir mer komplicerat om man tar hänsyn till fler kön än två, men detta är den ursprungliga betydelsen. I västvärlden har samhället kommit en bra bit mot att acceptera homosexuella – dock finns det fortfarande homofobi och det finns länder där homosexualitet ses som en sjukdom eller är brottsligt.

Bisexualitet

Bisexualitet betyder att man kan bli attraherad av både män och kvinnor. Bisexuella kan ibland bli bortglömda när man talar om HBTQ. De blir ofta inte trodda när de berättar om sin läggning, för om de exempelvis är i ett förhållande med en person av det motsatta könet så kommer de flesta att anta att de är heterosexuella.

Trans

Att vara en transperson innebär att man inte identifierar sig med det kön som man tilldelades vid födseln. Många transpersoner känner dysfori, vilket innebär att kroppen inte stämmer med hur man känner sig på insidan, vilket kan föra med sig allvarliga depressioner och självmordstankar. I så fall kan man välja att ta hormoner eller att operera sig för att må bättre.

Queer

Queer är ett brett begrepp som betyder att man bryter mot normerna när det gäller sexualitet eller könsidentitet, eller att man ifrågasätter rådande normer.

Även om Sverige har kommit relativt långt när det gäller HBTQ-personers rättigheter så finns det fortfarande en lång väg kvar att gå för att göra deras liv enklare. Till exempel lider HBTQ-ungdomar av psykisk ohälsa i betydligt högre utsträckning än genomsnittet.

Om man inte själv tillhör någon av dessa grupper men vill vara med och hjälpa till i arbetet för HBTQ-personers rättigheter, eller bara visa sitt stöd, kan man kalla sig en “allierad”. Som allierad kan man bidra på flera olika sätt, som att ge pengar till olika organisationer eller genom handlingar i vardagen. Det är viktigt att hjälpa till att säga ifrån eller ifrågasätta de som uttrycker fördomar eller sprider hat, så att inte de som är mest utsatta måste kämpa ensamma. Man kan också arbeta för att sprida och synliggöra saker som sagts och skrivits av HBTQ-personer, så att deras röster stärks.