Intersex och icke-binär är begrepp som lätt kan blandas ihop. Båda handlar om att vara varken man eller kvinna, men orden har olika betydelser och täcker det kroppsliga respektive det mentala.

Intersex

Intersex, eller intergender som det heter på engelska, betyder att en person föddes med en kropp som inte är entydigt kvinnlig eller manlig. Man kan ha olika kombinationer av yttre och inre könsorgan eller kromosomer som inte stämmer in på det förväntade. Detta handlar bara om kroppen och säger ingenting om personens könsidentitet eller sexuella läggning, som kan vara vilken som helst.

Ungefär en procent av befolkningen är intersex. Hittills har det varit vanligt att barn som föds med tvetydiga könsorgan blir opererade mycket tidigt för att passa in i något av könen. Organisationer som arbetar med HBTQ-personers rättigheter, som RFSL försöker ändra på detta då de menar att operationerna orsakar mycket lidande, till exempel blir det ofta svårt att ha ett fungerande sexliv. Det är bättre om individerna när de är gamla nog själva får bestämma om de vill bli opererade.

Ickebinär

En person som är ickebinär identifierar sig varken som kvinna eller man. Man kan se sig själv som mittemellan, både och eller ingetdera. Man kan välja att “komma ut” som ickebinär genom att tala om för sin omgivning att man inte vill bli omtalad som kvinna eller man och säga vilket pronomen man föredrar. Många ickebinära väljer att använda hen som pronomen istället för hon eller han. På engelska kan man använda “they” i singular som ett könsneutralt pronomen.

En vanlig missuppfattning om hen är att det skulle ersätta alla andra pronomen. Det viktiga är att respektera hur en person själv vill bli omtalad, oavsett vilket pronomen det är. Det är till exempel fel att använda hen om någon som man vet föredrar han.

Numera är det många som ser könsidentitet som ett helt spektrum mellan kvinnligt och manligt, och ens identitet kan också förändras under livet. Genderfluid är ett annat begrepp som många använder, som betyder att ens könsidentitet förändras över tid – ibland kan man känna sig mer kvinnlig och ibland mer manlig.

Det har blivit allt vanligare att exempelvis enkäter som frågar om kön har med ett tredje alternativ förutom man och kvinna, så att fler kan vara inkluderade. I en snar framtid kommer det kanske vara möjligt att ha ickebinär som kön i pass och andra officiella dokument.