Feminism och könsroller

Feminism började som kampen för kvinnors rättigheter (därav namnet), men numera handlar det om jämlikhet för alla oavsett sexuell läggning eller könsidentitet. Detta inkluderar rättigheter för HBTQ-personer – faktum är […]

Intersex och ickebinär

Intersex och icke-binär är begrepp som lätt kan blandas ihop. Båda handlar om att vara varken man eller kvinna, men orden har olika betydelser och täcker det kroppsliga respektive det […]

HBTQ – vad är det?

HBTQ är ett paraplybegrepp för personer som avviker från samhällets normer rörande sexualitet eller könsidentitet. Bokstäverna som utgör ordet står för Homosexuella, Bisexuella, Trans och Queer. Ordet HBTQ har blivit […]