Feminism började som kampen för kvinnors rättigheter (därav namnet), men numera handlar det om jämlikhet för alla oavsett sexuell läggning eller könsidentitet. Detta inkluderar rättigheter för HBTQ-personer – faktum är att HBTQ-frågor är en mycket stor del av feminismen idag.

Könsrollerna är samhällets normer för hur människor ska bete sig baserat på kön. Flickor och pojkar uppfostras på olika sätt och uppmuntras utveckla olika egenskaper. Det är lätt att se att könsrollerna är en social konstruktion om man tittar på hur olika könsrollerna kan vara i andra kulturer eller i andra tider. Till exempel, för bara några hundra år sedan var det normalt för män i västvärlden att bära rosa kläder och högklackade skor.

De som är emot feminism använder ofta argument om att kvinnor har orättvisa fördelar och män har nackdelar. Några exempel som ofta tas upp är att i vårdnadstvister är det ofta männen som förlorar och att fler män än kvinnor begår självmord.

Det som antifeminister oftast inte förstår är att de områden där män har orättvisa nackdelar alla hänger ihop med den skadliga manliga könsrollen – män tillåts aldrig att prata om känslor eller visa svaghet, och stereotypen säger att de är sämre föräldrar. De rigida könsrollerna skadar och begränsar både kvinnor och män och det är precis vad feminismen vill motverka för att skapa jämlikhet för alla.