Rörelsen för homosexuellas rättigheter kallas ofta för Pride-rörelsen (kort för Gay Pride). Denna rörelse har sedan 1950-talet jobbat för homosexuellas rättigheter i samhället, och namnet är menat till att mana till stolthet för sin sexuella läggning bland homosexuella. Rörelsen tog sin början i USA redan under det tidiga 1950-talet, då organisationer som Daughters of Bilitis och Mattachine Society ordnade årliga demonstration (som hölls på USA:s nationaldag, den fjärde juli) utanför Independence Hall, där USA:s självständighet skrevs på. Man ville med dessa demonstrationer visa att en del av det amerikanska folket inte fick åtnjuta sina grundläggande mänskliga rättigheter. Detta blev startskottet för en rörelse som skulle ha en stor effekt på det västerländska samhällena, inte minst Sverige. Pride-rörelsen är en viktig del av HBTQ-rörelsen, och karaktäriseras just av sin fokus på vikten av HBTQ-stolthet.

Pride i Sverige

 

Rörelsen fick sin rikta start i och med Stonewall-upproret 1969, då ett upplopp startade i New York som följd av att polisen gjort en räd mot en HBTQ bar. Detta ledde till att rörelsen nådde den generella befolkningen i större utsträckning och att de första pride-paraderna började anordnas. I Sverige anordnades ‘Frigörelseuppropet’ 1977, vilken fortsatte till 1998 då den förvandlades till den kända Pride-paraden. Pride rörelsen har varit väldigt stark i Sverige, och svenskar ser sig idag som väldigt toleranta mot HBTQ-personer. Pride-arbetares insatser är nog en viktig orsak till detta. Kronprinsessan Viktoria böjd nyligen in fyra pride volontärer som varit aktiva i över 20 år! De har således varit en del av en av de mest omfattande förvandlingarna i dagens samhälle; att HBTQ samfundets tilldelades sina grundläggande mänskliga rättigheter. kronprinsessan Victoria tackade de fyra volontärerna för en lång och viktig insats som är till gagn för hela landet, HBTQ eller inte.

Upplev Pride festivalen

Pride rörelsen har alltså i flera årtionden kämpat för lika rättigheter för HBTQ samfundet. Pride paraderna är denna rörelses kanske mest kända uttryck. Denna parad som idag äger rum årligen i stora delar av världen har blivit en väldigt viktig del av Pride rörelsen. Paraden handlar inte bara om att HBTQ personer ska känna stolthet i sin läggning, utan även om att göra denna grupp synlig för samhället. Idag ses Pride festivalen ofta som något av en folkfest. Förutom den faktiska paraden, där tusentals människor marsherar i färggranna kläder och till dansant musik, hålls även föreläsning och andra utbildningar för att öka kunskapen om HBTQ personerna svårigheter i Sverige och runt världen. Ta chansen och lär dig något nästa Pride! Säkra ett lån på enklare.se och upplev Pride i New York kanske?