I förkortningen HBTQ står Q:et för just ”queer”, och det är ett ord som är minst sagt svårdefinierat, eftersom det står för så många olika saker. En av de vanligaste användningarna av begreppet queer är som en paraplyterm för en rad olika sexuella minoriteter, som inte omfattas av begreppen ”homo”, ”bi” eller ”trans” (det vill säga H, B och T i förkortningen).

Generellt kan queer sägas vara ett begrepp som ifrågasätter heteronormen. Denna beskrivning finns också med i RFSL:s definition av begreppet. Queer kan dels användas för att syfta på förhållningssättet i sig, det vill säga att ifrågasätta normer kring kön (som det binära könssystemet) och sexualitet (som att heterosexualitet förutsätts vara det normala), dels för att syfta på de som identifierar sig som något utanför dessa normer, till exempel icke-binär, transsexuell, homosexuell, pansexuell eller något annat – allt som täcks in under HBTQ.

En svårighet när man har en sexuell läggning som är i minoritet är att träffa andra med samma läggning, eller vars läggning är kompatibel med ens egen. Som tur är erbjuder internet idag betydligt större möjligheter att knyta kontakt med andra via exempelvis forum och dejtingsidor, och man kan på så sätt leta efter en partner över hela världen. Om man får kontakt med någon som man klickar med, och skulle vilja besöka henom, är det dessutom enkelt att hitta smidiga och billiga flygningar till hela världen på http://avionero.se/. Oavsett om man är queer eller inte kan man med andra ord dejta fritt och globalt, utan att oroa sig för om man kommer att kunna träffas eller inte.

Ordet ”queer” har sitt ursprung i engelskan, där det tidigare betydde ”udda” eller ”konstig”. Denna betydelse finns till viss del kvar i engelskan än idag, men där används ordet tyvärr oftare idag som ett nedvärderande ord för någon som är homosexuell. Gayrörelsen har dock till stor del tagit tillbaka ordet och gjort det till sitt eget, en utveckling som började under 1980-talet som ett sätt att visa stolthet över sin sexualitet och identitet. I svenskan har ordet inga negativa konnotationer, utan används endast i de betydelser som har beskrivits ovan.