Adoption för homosexuella par

Adoption för homosexuella par, eller samkönad adoption, som det också kallas, har i Sverige varit lagligt sedan 2003. En lagändring gjorde då att homosexuella par som ingått ett partnerskap (vilket […]

Feminism och könsroller

Feminism började som kampen för kvinnors rättigheter (därav namnet), men numera handlar det om jämlikhet för alla oavsett sexuell läggning eller könsidentitet. Detta inkluderar rättigheter för HBTQ-personer – faktum är […]

HBTQ – vad är det?

HBTQ är ett paraplybegrepp för personer som avviker från samhällets normer rörande sexualitet eller könsidentitet. Bokstäverna som utgör ordet står för Homosexuella, Bisexuella, Trans och Queer. Ordet HBTQ har blivit […]